Middels het verzenden geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon of dochter.'